Trios Web Logo
Takıma Katıl.
Bize Ulaşın
Proje Başlat

ONLINE ANKET PLATFORMU YAZILIMI

Kitle yönetimi, anket uygulama ve analizlerinde özel yazılım çözümleri...

FA ARAŞTIRMA

ANKETHINK

FA Araştırma ve Danışmanlık, müşterilerine pazar araştırması ve anket hizmeti sunmaktadır.FA, pazar araştırması çalışmalarında kullandığı  Ankethink Online Anket Platformu özel yazılım çalışmaları için bizden destek istediFA, projesinin ilk fazında, "müşteri anketlerini kitlelere ulaştırmayı, anketlere katılımı sağlamayı" hedefliyordu. "Üyelerin analizi, üye profil anketleri ve kitle yönetimi" ana başlıklarında farklı modülleri içerisinde barındıran yazılım geliştirmeleri için FA ile değerlendirme toplantılarına başladık.

Toplantılarda ve sektör analizlerimiz sonrasında hazırladığımız yazılım proje planına göre çalışmalara başladık.

Projenin ikinci fazında FA'nın kendi anket alt yapısının kurulması için yazılım geliştirilmesi planladık.

neye ODAKLANDIK

Anketlerin ulaştırıldığı yüksek kitlelerin kolayca yönetilebilmesi ve analiz edilmesini sağlayan esnek özel yazılım mimarisine odaklandık.
Özelleştirilebilen Profil Anketleri

ÖZELLEŞTİRİLEBİLEN PROFİL ANKETLERİ

Pazar araştırmalarının en önemli kaynağı bireylerdir. Bireylere sunulan anketlerden alınan veriler analiz edilerek hedeflenen sonuçlar üretilir.

Yapılan anketin sonuçlarında istenilen verilere ulaşmasında anketin doğru kişilere ulaştırılması çok önemlidir.

Ankethink, araştırma anketi düzenlemeden önce doğru kişilere tespit etmek için veri analizi yapmaktadır. Üyelerinin profil verilerini ve onlara sunulan kişisel anketlerdeki soruların cevaplarını inceler, bazı sorgulamalar ve filtreler uygulayarak uygun kitleyi belirler.

Ankethink, hazırlayacağımız Özel Yazılım ile sınırsız sayıda soru ve cevap tanımlaması yapılabileceği gibi bu soruları Teknoloji, Alışveriş, Yaşam, Finans, Sağlık gibi başlıklar altında gruplayabilecek,  farklı profil anketleri oluşturulabilecek.

Profesyonel anket çalışmalarında var olan "koşullu sorular" ( birbirleri ile etkileşimli sorular ) Ankethink'in bizden talep ettiği uygulamalardan idi. Bu ihtiyacı karşılamak için hazırlayacağımız Anket Koşul Yönetimi ile her bir soru ve cevabına ayrı ayrı koşul atanmasını sağlayacağız.

Özel Yazılım Test Modelleri

KİTLE ANALİZİ VE YÖNETİMİ

"Doğru kitleye erişim" ve "kitleden elde edilen anket sonuçlarının analizi" pazar araştırmalarının başarısındaki anahtar konulardır.

Kitle Analizi ve Yönetimi modülünde geliştirdiğimiz yazılımlar ile yüksek sayıdaki üyelerin profil bilgilerinin bir takım sorgu modelleri ile filtrelenmesi, gruplanması sağlanacak.

Profillerin filtrelenmesi ve gruplanması ile oluşturulan kitleler sayesinde, Ankethink pazar araştırma anketlerini doğru hedef kitlelere ulaştırabilecek.

Sosyal Statü Hesaplama

SOSYAL STATÜ HESAPLAMA UYGULAMASI

Pazar araştırma anketlerinde profil filtrelemesinde sıkça kullanılan verilerden biri de Sosyal Statü'dür.

Anketihnk portalında üyelere "Üye Profil Anketleri" başlığı altında bazı anketler sunulacak. Teknoloji, sağlık, yaşam, finans gibi farklı kategorilerde sunulan bu anketler üyeleri daha iyi tanımaya, daha kolay gruplamaya, kitle oluştururken kolaylıkla filtrelemeye olanak sağlayacak.

Ankethink'in üye sosyal statülerini hesaplarken Dünya Standartlarında formülleri ve sorguları dilediği gibi esnetebileceği dinamik bir yazılım altyapısı hazırlayacağız.

"Sosyal Statü Hesaplama Modülü" olarak adlandırdığımız bu modülün yazılımını ilerleyen süreçlerde farklı "koşul ve sorguların eklenebileceği" esnek yapıda hazırlanacak.

Yazılım geliştirmeleri devam ediyor...

Arayüz tasarımları müşterimiz tarafından hazırlanmaya başladı.


Yazılım modüllerin geliştirilmesi sonrasında başlayacağımız arayüz uygulamasının da tamamlanması sonrasında Ankethink test yayınına başlayacak.

18 Yıllık Yazılım Deneyimi

Siz de Trios'un yazılım becerilerini deneyimlemek, farklı ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak için iletişime geçebilirsiniz.