Katalog Çalışmasını Etkileyen Faktörler

Başarılı bir katalog çalışması için dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır. Trios, her çalışmasında bu faktörleri göz önünde bulundurur ve tasarımlarını hazırlar:

Kataloğu sahada kullanacakların düşünceleri

Brief’i alırken sadece patronun ya da pazarlama yetkilisinin görüşleriyle yetinmiyoruz. Kataloğu sahada kullanan satış ekiplerinin de görüşlerini almayı tercih ediyoruz.

Rekabet analizi

Sektörde yer alan temel rakiplerinizin yanı sıra dünyada aynı sektörde yer alan markaların da stratejilerini inceliyoruz.

Kataloğun kullanım ve dağıtım şekli

Hazırlanacak katalog doğrudan müşterilere verilen veya gönderilen bir çalışmamı mı olacak, yoksa satış ve pazarlama ekibinin sunumunda bir destekleyici unsur olarak mı kullanılacak bilgisine göre tasarım ve metinleri oluşturuyoruz.

Kataloğun kullanım süresi

Katalog veya broşür baskı sonrasında uzun süre kullanılacak mı, yoksa dönemsel olarak değiştirilecek mi? Bu tespite göre içerik ve teknik özellikleri belirliyoruz. Böylece revize baskı gerekli olduğunda ortaya çıkacak tasarım ve baskı maliyetlerini en aza indiriyoruz.